تهران اقتصادی ؛پایگاه خبری اطلاع رسانی با پوشش خبری اخبار ایران و جهان می باشد

این پایگاه به صورت خصوصی و مردم نهاد اداره می شود.

تهران اقتصادی اماده همکاری با شخصیت های سیاسی و احزاب جهت پوشش رسانه ای می باشد