به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، کتاب «رسوایی قرن و دیگر نوشته‌های مطبوعاتی» نوشته گابریل گارسیا مارکز به‌تازگی با ترجمه علی شاکر به‌تازگی توسط نشر خزه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب  شامل ۴۲ نوشته‌ مطبوعاتی مارکز است که بین سال‌های دهه‌ی ۵۰ تا ۸۰ میلادی در نشریات مختلف به چاپ رسانده[…]

نوشته «رسوایی قرن و دیگر نوشته‌های مطبوعاتیِ» مارکز چاپ شد اولین بار در آموزشگاه رسانه. پدیدار شد.

منبع: آموزشگاه رسانه
http://amozeshgahresaneh.ir/fa/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/