عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توقف طرح های انتقال آب خواستار توجه به نیازهای آبی حوزه مبدا شد.

وی افزود: طرح انتقال آب بهشت آباد سبب می شود تا جلگه خوزستان  و شبکه های آبیاری این استان با مشکل جدی کمبود آب مواجه شوند.

وی خواستار توجه به  نیازهای آبی و پیوست های زیست محیطی هر گونه انتقال آب شد و اظهار کرد: باید ابتدا به نیازهای حوزه مبدا توجه شود سپس به فکر نیازهای آبی حوزه مقصد بود.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص اثرات مخرب و غیرقابل جبران زیست محیطی انتقال آب بارها هشدار داده بودیم، تصریح کرد: حذف ردیف بودجه طرح های انتقال آب در سال ۹۸، با پیگیری نمایندگان خوزستان، اهتمام فعالان محیط زیست و نخبگان انجام شد  و از سال آینده ردیف بودجه برای انتقال آب خوزستان نخواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری مهر