به گزارش تهران اقتصادی، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا اول بهمن ماه سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۱۲۷ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۹۸ میلیمتر) ۳۰ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳۹ میلیمتر) ۲۲۶ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه حجم بارش اول مهر تا یکم بهمن معادل ۲۰۹.۲۹۹ میلیارد مترمکعب است.

بر اساس این گزارش میزان بارش اول مهر تا اول بهمن سال جاری آبی در حوضه دریای خزر ۲۱۵ میلیمتر، خلیج فارس و دریای عمان ۲۴۱ میلیمتر، دریاچه ارومیه ۱۴۳ میلیمتر، فلات مرکزی ۶۵ میلیمتر، مرزی شرق ۱۴ میلیمتر، قره قوم ۷۶ میلیمتر و در کل کشور ۱۲۷ میلیمتر بوده است. بیشترین میزان بارش مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با رقم ۹۶۳.۸ میلیمتر و کمترین میزان بارش مربوط به استان سیستان و بلوچستان و کرمان با بارش صفر در تاریخ مذکور است. 

ارتفاع تجمعی بارش از اول مهر تا اول بهمن ماه سال آبی ۹۸-۹۷ برای حوضه آبریز دریای خزر در مجموع ۲۱۵ میلیمتر، در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان ۲۴۱ میلیمتر، حوضه دریاچه ارومیه ۱۴۳ میلیمتر، حوضه آبریز فلات مرکزی ۶۵ میلیمتر، مرز شرقی ۱۴ میلیمتر و برای مجموع کشور ۱۲۷ میلیمتر ثبت شده است. 

بیشتری میزان بارندگی تجمعی استان های کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۸.۳۰ روز ۳۰ دی ماه سال آبی ۹۸-۹۷ برای استان چهارمحال و بختیاری با ۴۷۳ میلیمتر و کمترین بارش تجمعی نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳.۲ میلیمتر بارش است. میزان بارندگی تجمعی استان تهران نیز در تاریخ مذکور معادل ۱۸۰.۶ میلیمتر بوده است. 

به گزارش مهر، آمار مذکور مربوط به بارش یک ماه کشور است، اما بررسی کل آمار بارندگی در سال جاری آبی نشان از رشد بارش ها دارند. در این میان باید توجه داشت که این رشد بارش ها به مفهوم بی ملاحظگی در مصرف آب نیست، چرا که این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مطرح می شوند، در حالیکه اقلیم ایران به طور کلی و در ادوار مختلف همواره اقلیمی خشک و کم آب بوده که پراکندگی بارش ها صحه بر این حقیقت است. چرا که همچنان باید به یاد داشت که دو سوم جغرافیای ایران بیابانی و گرم و خشک است. بنابراین همچنان استفاده بهینه از آب در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی در اولویت قرار دارد. 

منبع: خبرگزاری مهر