به گزارش پایگاه خبری آموزشگاه رسانه، با حکم مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، میثم رمضانعلی به عنوان مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی این سازمان منصوب شد. رمضانعلی، یکی از فعالان مطرح فضای مجازی است که سوابق علمی و اجرایی قابل توجهی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی دارد. مدرک کارشناسی دانشگاه مدرسه عالی شهید[…]

نوشته مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی سازمان تبلیغات منصوب شد اولین بار در آموزشگاه رسانه. پدیدار شد.

منبع: آموزشگاه رسانه
http://amozeshgahresaneh.ir/fa/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/