ارتباطات و فن آوری اطلاعات

احیای جنگل های آمازون به ربات ها سپرده می شودبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت ABBرباتیکز با همکاری یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی به نام «جانگل کیپرز» یک ربات به نام «یومی» را طوری تنظیم کرده اند که به احیای جنگل های آمازون کمک کند.

ماشین جدید فعالیت های مربوط به کشت را در یک آزمایشگاه جنگلی خودکار می کند، فرایند کشت را سرعت می بخشد و به داوطلبان «جانگل کیپرز» کمک می کند تا زمان ارزشمند خود را روی فعالیت های تاثیرگذارتر صرف کنند.

سامی آتیا رییس شرکت ABB رباتیکز می گوید: همکاری با جانگل کیپرز نشان می دهد چگونه فناوری های رباتیک و ابر رایانشی نقشی مهم در مقابله با جنگل زدایی ایفا می کنند. برنامه آزمایشی ما مربوط به رباتی است که از راه دور کنترل می شود و به خودکارسازی فعالیت های تکراری کمک می کند، در نتیجه نگهبانان جنگل ها می توانند کارهای مهم تری در جنگل های موسمی انجام دهند و به این ترتیب زمینی که روی آن زندگی می کنیم، حفظ می شود.

ربات مذکور به یک آزمایشگاه جنگلی در منطقه ای دورافتاده واقع در پرو رفت و در آنجا حفره هایی در خاک ایجاد کرد، دانه کاشت و در نهایت یک برچسب با کد رنگی به گیاه می چسباند. با کمک ربات یومی می توان روزانه زمینی به اندازه ۲ برابر زمین فوتبال را احیا کرد.

با کمک یومی در ایستگاه های جنگلبانان می توان فعالیت های جدیدی انجام داد. این روند عملیات های فرد را سرعت می بخشد و ماموریت وی را گسترده تر می کند.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه