ارتباطات و فن آوری اطلاعات

اعتراف متا به اشتباه در سانسور محتوای جنگ غزهبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته این هیات ویدئوها برای درک شرایط رنج انسان ها و وضعیت جنگی ارزشمند است.

از زمان حمله حماس به رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر، پلتفرم های اجتماعی سختگیری بر بازبینی محتوا را بیشتر کرده اند. دلیل این امر افزایش اخبار جعلی و وارد شدن این اتهام به شرکت ها است که آنها دیدگاه های خاصی درباره درگیری را ترویج می کنند.

ویدئوهای مربوط به درگیری نخستین مواردی هستند که هیات نظارت متا با سرعت آنها را بررسی کرده است. هیات نظارت «تسریع فرایند بررسی» را در اوایل سال جاری میلادی و برای واکنش سریع تر به رویدادهای اضطراری، اعلام کرد.

درهر حال یکی از ویدئوهای بررسی شده در اینستاگرام پست شده بود و وضعیت پس از حمله هوایی به بیمارستانی الشفا در غزه از جمله کودکان زخمی یا کشته شده را نشان می داد. ویدئو دوم مربوط به حمله 7 اکتبر بود.

پس از آنکه هیات نظارت متا هر دو ویدئو را برای بررسی حذف محتوا انتخاب کرد، شرکت تصمیم خود را تغییر داد و محتواهای مذکور را با هشداری دوباره منتشر کرد.

هیات نظارت نیز اقدام برای احیای محتوا را تایید کرد اما با تصمیم متا برای محدودسازی توصیه ویدئو به کاربران مخالف بود و در بیانیه ای از متا خواست سریع تر نسبت به شرایط در حال تغییر واکنش نشان دهد که روی توازن بین ارزش نظر افراد و ایمنی تاثیر می گذارد.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه