انرژی

افزایش ۱۲ونیم درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل
دریافت
22 MB

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه