کشاورزی و دامپروری

تاکید بر صدور کالابرگ الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه


به گزارش خبرنگار مهر، فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه به موضوع امنیت غذایی اختصاص دارد که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است. در این برنامه از ماده ۱۴۶ تا ۱۵۶ به تبیین برنامه‌ها برای این حوزه پرداخته شده که خبرگزاری مهر به انتشار هر ماده با موضوع آن مبادرت کرده است.

در ماده ۱۵۳ به دولت اجازه داده شده به منظور افزایش دسترسی اقتصادی و بهره مندی آحاد مردم به غذای کافی و مغذی یارانه نقدی و معیشتی یا کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی پرداخت کند.

تاکید بر صدور کالابرگ الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه

تاکید بر صدور کالابرگ الکترونیکی در برنامه هفتم توسعه

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع :مهر

نوشته های مشابه