کشاورزی و دامپروری

تصویب یارانه مصرف نهاده سورگومبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، احمدرضا سید علیان مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: در جلسه تحول، نوآوری و پیشرفت با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، مقرر و مصوب شد برای مصرف سورگوم در خوراک دام و طیور و به منظور رقابت پذیری و جایگزینی آن با ذرت که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، یارانه تعلق بگیرد.

وی افزود: پیشنهاد دفتر ما مبنی بر ایجاد زیرساخت فروش سورگوم و سایر گیاهان کم آب بر و مقاوم به کم آبی و شوری در بازارگاه برای جایگزینی با ذرت و سویا مورد موافقت قرار گرفته و این زیرساخت اکنون توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ۱۳ قلم کالای کشاورزی و در گام نخست برای کنجاله سویا و سورگوم آماده شده است.

وی درباره میزان تعلق یارانه به سورگوم اظهار داشت: پیشنهاد ما اختصاص یارانه به میزان حدود ۱۵ درصد قیمت سورگوم است، اما معاونت برنامه ریزی و اقتصادی و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی و تعیین مقدار یارانه هستند.

سیدعلیان ادامه داد: انتظار داریم تا یک ماه آینده مقدار یارانه مصرف سورگوم تعیین و اعلام شود تا تاثیرش را بر کشت این گیاه در سال جاری بگذراد.

وی با بیان این که تولید سورگوم دانه‌ای برای تأمین خوراک دام و طیور در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: کشت سورگوم علوفه‌ای و سورگوم دانه‌ای باید برای جایگزینی با ذرت دانه‌ای و ذرت علوفه‌ای توسعه پیدا کند، اما با توجه به تولید سالانه حدود ۱۶ میلیون تن ذرت علوفه‌ای و حدود ۹۰۰ هزار تن ذرت دانه‌ای در کشور، اولویت ما توسعه کشت سورگوم دانه‌ای است، زیرا به شدت به ذرت دانه‌ای در تأمین خوراک دام و طیور وابسته هستیم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام تولید گیاهان و علوفه‌های کم آب بر و مقاوم به خشکی و شوری را برای تأمین بخشی از خوراک دام و طیور با توجه به شرایط خشک کشور ضروری خواند و گفت: دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۴۰۰ برای گیاهان و دام و طیور کم آب بر و مقاوم به کم آبی و شوری ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: ذرت و سورگوم از نظر پروتئین و انرژی تقریباً نزدیک به هم هستند و این درحالی است که نیاز آبی سورگوم یک سوم ذرت می‌باشد.

سیدعلیان در همین حال اذعان داشت: از سال ۱۴۰۰ به بعد کشت گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری حدود ۵۰ درصد در کشور افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به این که از ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی تنها یک میلیون هکتار اراضی حاصلخیز در کشور وجود دارد: گفت: آب و خاک در کشور ما رو به شوری است و برای تأمین امنیت غذایی و تولید پایدار دام و طیور باید به سمت گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری برویم.

سیدعلیان ادامه داد: در کشور ما با دست اندازی به منابع آبی طی ۵۰ سال اخیر، آب سفره‌های زیرزمینی کاهش یافته و این امر موجب شده امروزه با پدیده‌های جدیدی همچون فرونشست زمین هم رو به رو شویم.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع :مهر

نوشته های مشابه