کار و تعاون

جزئیات اشتغال ناقص/ ۲.۲ میلیون نفر محروم از مزایای قانون کاربه گزارش خبرنگار مهر، طبق تعریف آماری، افراد دارای «اشتغال ناقص» شامل تمام شاغلانی است که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و به هر دلیل دیگری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته هستند؛ به عبارتی این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نٌرم استاندارد در هفته کار کنند. نوع فعالیت این افراد تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته می‌شوند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۹.۵ درصد از جمعیت شاغل در کشور یعنی ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۴۷۵ نفر طی سال ۱۴۰۱ دارای اشتغال ناقص بودند که این سهم در سال ۱۴۰۰، ۱۰.۲ درصد معادل ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۱۳ نفر بوده است. بنابراین میزان اشتغال ناقص در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

از مجموع جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم مردان ۱۰.۴ درصد و سهم زنان ۱۱.۲ درصد است. به این ترتیب ۲ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۸۲ نفر از جمعیت اشتغال ناقص را مردان و ۱۶۵ هزار و ۴۹۳ نفر را زنان به خود اختصاص دادند.

لازم به ذکر است، با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، صراحتاً عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایانِ شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.

میزان اشتغال ناقص ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۴۷۵ نفر
سهم مردان ۲ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۸۲ نفر
سهم زنان ۱۶۵ هزار و ۴۹۳ نفر

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع :مهر

نوشته های مشابه