ارتباطات و فن آوری اطلاعات

حمایت از طرح‌های ملی دانش‌بنیان درقالب کنسرسیوم و تامین مالی جمعیبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست بررسی طرح‌های دانش‌بنیان ملی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری در نشست معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیته طرح‌های ملی و تصویب طرح‌های جدید عنوان کرد: این کار یک موضوع مهم و ملی دارد که باید اولویت‌ها و موضوعات حائز اولویت در قالب یک شورای راهبری، بررسی و تصویب شود.

این امر یکی از اولویت‌ها و مأموریت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است، از سوی دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در حمایت از طرح‌های ملی و راهبردی، جایگاه و نقشی کلیدی ایفا می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز محور و مبنای پیشبرد این طرح‌های ملی و راهبردی هستند.

وی درباره چگونگی انجام این طرح‌ها، شکل‌گیری کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان و تأمین مالی را دو موضوع اساسی و محوری دانست و افزود: یکی از محورهای اساسی و اصلی در تحقق این طرح‌ها، شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بزرگ دانش‌بنیان از یک سو و تأمین و تضامین مالی از سوی دیگر است. قطعاً این اتفاق باید به صورت مشترک و بدون اینکه تداخل مأموریتی وجود داشته باشد، انجام شود.

دهقانی ادامه داد: پس از اینکه این کارگروه مشترک شکل بگیرد، مبنا و محور فعالیت‌ها هم افزایی است. باید در آستانه شکل‌گیری این کمیته دیدگاه‌ها مطرح و کاستی‌ها برطرف شود تا هر دو طرف به یک نقطه مشترک برسند. باید طرح‌هایی که در این کارگروه تصویب می‌شود، وظایف و مسئولیت‌های هر دو طرف به صورت مشخص و شفاف تعیین شود.

گفتنی است، یکی از اقداماتی که به صورت مشترک و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های ملی دانش‌بنیان و فناور است.

قرار شد کارگروه مشترک طرح‌های ملی، به ریاست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم را به طرح‌های مصوب هدایت کرده و زمینه ساز تحقق طرح‌های بزرگ دانش بنیان شود. در این نشست چند طرح ملی برای معرفی و تصویب جهت تأمین مالی و سایر اقدامات حمایتی معرفی شد.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه