عمران و اشتغال

راه‌آهن موظف‌ به‌ واگذاری واگن‌های خود به بخش غیردولتی شدشرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، کلیه واگن‌ها و لوکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.

به گزارش ایسنا، سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را درحالی منتشر کرده که بر اساس ماده ۱۰۸ بخش دوم (تجارت و ترانزیت)، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم برنامه، کلیه واگن‌ها و لوکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.

این شرکت همچنین مکلف است قطارهای باری را به‌صورت برنامه‌ای (مبدا – مقصد) سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به‌ بخش غیردولتی اعطا کند به‌نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به‌صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

انتهای پیام 

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید .

منبع ایسنا

نوشته های مشابه