ارتباطات و فن آوری اطلاعات

رونمایی از خودروی فرمول یک ایرانی
مراسم رونمایی از خودروی فرمول یک ایرانی ساخته شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد عصر امروز یک شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه