ارتباطات و فن آوری اطلاعات

رونمایی از یک ربات هوشمند با یادگیری فوق العاده
دریافت
16 MB

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه