کشاورزی و دامپروری

صندوق های غیردولتی برای افزایش بهره وری ادغام شوند


به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتم توسعه با تأخیر ابلاغ شد. فصل ۱۰ این برنامه به امنیت غذایی اختصاص دارد که به تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های موظفی وزارت جهاد کشاورزی پرداخته است.

در ماده ۱۵۱ این برنامه آمده؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حامی توسعه بخش کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام کند.

صندوق های غیردولتی برای افزایش بهره وری ادغام شوند

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع :مهر

نوشته های مشابه