اجتماعیبازار و کسب و کار

عدم حضور زوجین در محضر برای ثبت طلاق

زن و مرد وقتی تصمیم به طلاق می‌گیرند، می‌دانند که تا پایان راه طولانی را در پیش دارند. ممکن است بنا به هر دلیلی برای آنها سخت باشد که در جلسات دادگاه یا محضر حضور پیدا کنند. طلاق از هر نوعی که باشد نیاز دارد که طرفین در جلسات لازم شرکت داشته باشند. بسیاری از مراحل طلاق زن و مرد را به عمد کنار هم قرار می‌دهد. به این ترتیب، آنها می‌توانند تا جای ممکن مشکلات خود را حل کنند و از طلاق منصرف شوند. شرکت در جلسه‌های مشاوره در هر نوع طلاقی از توافقی تا یک طرفه برای هر دو ضروری است.

اما داشتن شرایطی می‌تواند آنها را از حضور در محضر یا دادگاه و حتی جلسه‌های مشاوره معاف کند. یکی از آنها داشتن وکیل است. زن و مرد می‌توانند برای خودشان وکیل بگیرند. وکیل می‌تواند به جای آنها در جلسات حضور پیدا کند. وکیل برای طلاق توافق هم می‌تواند تصمیمات زن و مرد را مکتوب و به دادگاه ارائه دهد.

عدم حضور زن در دفترخانه برای ثبت طلاق

بعد از این که دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند، زن و مرد باید به محضر مراجعه کنند. آنها سه ماه زمان دارند تا برای جاری شدن صیغه طلاق به محضر مراجعه کنند. در صورتی که طلاق به درخواست زن باشد، برای این کار شش ماه زمان به آنها داده می‌شود.

ممکن است موقعیتی ایجاد شود که زن نتواند در زمان ثبت طلاق به محضر مراجعه کند. وقتی مرد به دفترخانه مراجعه کند و گواهی عدم امکان سازش را ارائه دهد، زن یک هفته فرصت دارد. در این مواقع سردفتر به زن اخطار می‌دهد که برای طلاق در محضر حاضر شود. اگر باز هم زن نتواند یا نخواهد مراجعه کند، بدون حضور او صیغه طلاق جاری می‌شود. بعد مراتب به زن اطلاع داده می‌شود. فاصله زمانی میان ارسال اخطاریه و جاری شدن حکم طلاق نیابد از یک هفته کمتر باشد.

زن در صورت داشتن وکیل برای طلاق توافقی یا هر نوع طلاق دیگری می‌تواند او را به جای خود بفرستد. وجود وکیل زن را با همه قوانین مراجعه یا عدم مراجعه و مشکلات آن آگاه خواهد کرد.

عدم حضور مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق

اگر مرد نتواند یا نخواهد به هر دلیلی در محضر حاضر شود، چه اتفاقی می‌افتد. بعد از این که زن حکم طلاق را دریافت می‌کند، شش ماه فرصت دارد تا به محضر برود. بعد از مراجعه زن به دفترخانه، برای مرد یک ابلاغیه جهت حضور برای جاری شدن صیغه طلاق صادر می‌شود. اگر مرد به مدت یک هفته حاضر نشود، یک بار دیگر برای او ابلاغیه صادر خواهد شد. اگر مرد باز هم مراجعه نکند، طلاق بدون حضور او در دفترخانه ثبت می‌شود. اگر در عقدنامه یا محضر وکالت طلاق به زن داده شده باشد، نیازی به حضور مرد در زمان طلاق نیست.

در هر صورت، با حضور یکی از طرفین و ارائه گواهی عدم امکان سازش به محضر صیغه طلاق جاری می‌شود. دفترخانه پیش از طلاق با دادگاه تماس می‌گیرد و از دادگاه درباره نهایی بودن حکم استعلام می‌گیرد. اما اگر زن و مرد هیچ کدام در این مدت به دادگاه مراجعه نکنند، شرایط باز متفاوت خواهد بود.

عدم حضور زن و مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق

اگر زن و مرد برای طلاق از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرند، سه ماه برای طلاق فرصت دارند. آنها سه ماه زمان دارند تا به دفترخانه مراجعه و قدم نهایی طلاق را بردارند. اگر هیچ کدام از آنها در دفترخانه حاضر نشود، اعتبار گواهی ساقط خواهد شد. یعنی در صورت عدم مراجعه آنها در سه ماه مقرر شده، گواهی آنها دیگر اعتباری نخواهد داشت. آنها باید دوباره برای گرفتن این گواهی از دادگاه اقدام کنند. حضور زن و مرد در دفترخانه برای ثبت طلاق نیازمند این است که آزمایش های پزشکی قانونی انجام شده باشد. صیغه طلاق در صورت باردار بودن زن جاری نخواهد شد.

زن یا مرد می‌توانند با داشتن وکیل وظیفه رفتن به محضر و دفترخانه را بر عهده او بگذارند. از مزایای داشتن وکیل برای طلاق توافقی سرعت بخشیدن به مراحل قانونی است. ضمن این که حق و حقوق موکل در تمام مراحل حفظ خواهد شد. در طلاق توافقی زن و مرد باید از وکلای جداگانه استفاده کنند. تجربه و مهارت وکیلی می‌تواند روند طلاق را هموارتر و سهل‌تر کند.