کشاورزی و دامپروری

عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌ها افزایش یافتبه گزارش خبرگزاری مهر، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ جمعاً ۱۲۶.۹۸۲ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه اردیبهشت سال جاری منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ جمعاً ۱۲۶.۹۸۲ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ١٢۳.۲۱۸ تن، ۹۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۲٬۱۳۴ تن، شترمرغ با ۱۰۴ تن، و سایر انواع طیور با ۱.۵۲۶ تن، به‌ترتیب ۱.۷ درصد، ۰.۱ درصد و ۱.۲ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۳۳ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۳۳ درصد، برای بوقلمون ۶ درصد، برای بلدرچین ۵۴ درصد، برای شترمرغ ۱۹ درصد، و برای سایر انواع طیور ۵۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (فروردین) در حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی اینجا کنید.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع :مهر

نوشته های مشابه