دسته‌بندی نشده

عملکرد قابل قبول صندوق‌های سرمایه‌گذاری


اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛  صندوق پالایشی یکم با رشد ۲.۴۶ درصدی بهترین بازدهی در صندوق‌های سهامی و صندوق واسطه‌گری مالی یکم با بازدهی منفی ۰.۱۴ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی داشته است.

در بین صندوق‌های مختلط نیز بهترین عملکرد متعلق به صندوق مشترک نیکی گستران با رشد ۱.۱۱ درصدی بوده است و همچنین صندوق با تضمین اصل سرمایه کیان با کاهش ۰.۱ درصدی ضعیعف‌ترین عملکرد را در این گروه داشته است.

همچنین در صندوق‌های درآمد ثابت بهترین بازدهی متعلق به صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم  با رشد  ۰.۵۷ درصدی و بدترین بازدهی متعلق به بازده پایا با بازدهی منفی ۰.۹۵درصدی بوده است.

عملکرد قابل قبول صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری 

عملکرد قابل قبول صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بازدهی صندوق‌ها                

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید .

منبع اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه