تولید و تجارت

قانون شورای رقابت اصلاح می‌شود/ بسیاری از تکالیف زمین مانده استبه گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: موضوع اصلی شورای رقابت ایجاد رقابت برای ایجاد کارایی و توانمندی بخش خصوصی است و از انحصار جلوگیری کند.

وی افزود: منتهی خروجی شورای رقابت طی سالهای گذشته طبق هدف گذاری ها نبوده است.

پورابراهیمی گفت: در مجلس در حال پیگیری طرحی برای اصلاح قانون شورای رقابت هستیم؛ کار را در کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها شروع کردیم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم متناسب با شرایط کشور و عملکرد فعلی شورای رقابت اصلاحات قانونی را به نحوی انجام دهیم تا این قانون بتواند مبنای هدف گذاری ما که جلوگیری از ایجاد انحصار و کمک به ایجاد یک رقابت سالم است را عملیاتی کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسیاری از تکالیف شورای رقابت زمین مانده است و حتماً نیازمند بازنگری است؛ البته شورای رقابت مانند همه ارکان نظام باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع ایسنا

نوشته های مشابه