دسته‌بندی نشده

مجامع هفته آتی/ کدام نمادهای دارویی به مجمع می‌روند؟

مجامع هفته آتی/ کدام نمادهای دارویی به مجمع می‌روند؟غگلپا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کسعدی مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غفارس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

چکاوه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فلوله – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد 18 و 19 و28 اساسنامه

ولقمان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

وآتوس – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تغییر موضوع  عالیت

دتولید – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

سیدکو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وپخش – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

دالبر– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ممسنی– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

میدکو– مجمع عمومی فوق العاده

خبازرس– مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

دسبحان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شخارک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

پارسیان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غاذر – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

هجرت – جمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

بسویچ– مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

کپشیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غشصفا –مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

ثباغ – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

فافزا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

دارو– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کاریز  – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

لطیف – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

غگلستا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

تکیمیا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

خراسان– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

 

 

چکارن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

 

دلر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ولبهمن – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایهمنبع اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه