دسته‌بندی نشده

مهلت بانک ها برای افزایش سرمایه چقدر است؟به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، طبق ماده ۶۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی ج.ا. مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌‌‌‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌‌های مورد تأیید نماید.

بانک‌‌‌‌ها با موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی موضوع این بند مکلفند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا ایران برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ج.ا… ارائه و حداکثر ظرف مدت ۲ ،ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانکهایی که دولت در آن‌ها سهامدار است بر اساس برنامه‌‌‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌‌های تأمین مالی پیش بینی نمایند.

در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران ،فعلی بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید .

منبع اقتصاد آنلاین