ارتباطات و فن آوری اطلاعات

هوش مصنوعی و ربات‌ها آشپزخانه‌ها را تسخیر می‌کنند
دریافت
6 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شعبه جدید رستورانCaliExpress by Flippy به زودی افتتاح می شود و مشتریان می توانند روی یک نمایشگر سفارش خود را ثبت کنند و در مرحله بعد ربات ها را هنگام آماده کردن برگر و سیب زمینی سرخ کرده تماشا کنند. در این فرایند هیچ انسانی دخالت نمی کند.

این رستوران با کمک بازوهای رباتیک فلیپی کار می کند که روی ریل هایی از یک بخش به بخش دیگر می روند و سبد سیب زمینی های سرخ کره را پر می کنند و تکان می دهند تا روغن اضافه آنها را بگیرند.

سیستم‌های هوش مصنوعی گوشت گاو تازه را چرخ می‌کنند، سپس بر کباب کردن گوشت ها نظارت می کنند. بازوهای ربات فلیپی کاردک خود را روی برگرها می‌گذارند و مطمئن می‌شوند که هر کدام دقیقاً پخته شده است. در مرحله بعد ربات ها برگرها را همراه سبزیجات روی نان‌ قرار می دهند.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه