انرژی

کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلند مدتبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاهری اظهار کرد: امسال بیشتر از هر سال همشهریان در استان و به خصوص مشهد خشکسالی را بیشتر حس می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به آمار بارندگی در استان و مشهد، افزود: مجموع متوسطه بارندگی در استان تا به امروز ۹۸.۸ میلی‌متر بوده که این آمار در سال گذشته ۱۴۳ میلی متر بوده و به نوعی امسال با کاهش ۳۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجهیم.

وی ادامه داد: میزان بارندگی استان در میانگین بلند مدت سی ساله ۱۸۱ میلی متر بوده است که نسبت به سال آبی جاری شاهد کاهش ۴۵ درصدی بارندگی هستیم گرچه این آمار در مشهد نگران کننده تر است، مجموع بارندگی مشهد تا به امروز تنها ۷۰ میلی‌متر بوده در صورتی که در سال گذشته ۱۶۰ میلی‌متر بارندگی داشتیم و نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد کاهش داشته است.

طاهری بیان کرد: بارندگی امسال مشهد ۲۰۶ میلی متر بوده که در مقایسه با میانگین دراز مدت نشان دهنده ۶۶ درصد کاهش بارندگی می‌باشد البته در برخی روزها به ۷۰ درصد کاهش رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه در روزهای پیک نیاز مصرف آب در مشهد ۱۲ هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه است، گفت: ظرفیت تولید آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی ۸ هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه است و نسبت به میزان مصرف آب با حدود ۴ هزار لیتر با کمبود مواجه هستیم و از مردم تقاضا می‌کنیم مصرف آب خود را به نصف برسانند.

وی افزود: در سال آبی جاری ۷۰ درصد نسبت به میانگین دراز مدت کاهش بارندگی داریم، اگر مردم ۵۰ درصد آب مصرفی کاهش بدهند بدون تنش سال آبی ۱۴۰۲ را سپری کنیم.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه