دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره گروه کانه های فلزی / کگهر کاهش فروش اما افزایش حاشیه سود!اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌‌های سود و زیان شامل بخش‌‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌‌های شرکت و درآمد‌‌های ناشی از فعالیت‌‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

  •     پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
  •     دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌‌های رقیب
  •     هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
  •     تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورت‌های مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامتر‌های تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت باما (کاما) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۴۲۹ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۸۵۸ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۳% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۴% درآمد عملیاتی و کنترل نسبی هزینه ‌های فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۹٪ و ۲۲% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۹۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۳۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۴۹۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۲۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۹۹ ریال

سال مالی: سود خالص ۸۵۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۱۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۲۹ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۰۶۲ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۲۰۴۴۶ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، کاهش ۱۰% درآمد عملیاتی و افزایش ۳۱% هزینه ‌های فروش سبب کاهش ۱۱% حاشیه سود خالص و ۱۶% حاشیه سود عملیاتی شد.

سه ماهه: سود خالص ۶۸۹۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۰۱۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۷۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹۴۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۵۴۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۹۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۴۰۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۱۴۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۷۸ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۰۴۴۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۱۴۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۶۲ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت معدنی دماوند (کدما) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۹ /۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۵۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، علیرغم رشد ۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه ‌های تولید، حاشیه سود عملیاتی و خالص آن به ترتیب ۸ و ۱۴ درصد کاهش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۳.۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴.۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۵۶ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲.۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲.۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱.۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵.۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۳ ریال

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۳۹۷ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۱۱۶۴ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، کاهش ۹% درآمد عملیاتی، افزایش ۵۸% هزینه ‌های فروش و افزایش سرسام آور هزینه ‌های مالی سبب کاهش ۱۵% حاشیه سود خالص و ۱۱% حاشیه سود عملیاتی شد.

سه ماهه: سود خالص ۲۶۸۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۰۷۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۸ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۷۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۶۳۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۷۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۶۶۰۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۱۶۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۰ ریال

سال مالی: سود خالص ۱۱۱۶۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۰۱۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۹۷ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت پویا زرکان آق دره (فزر) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۴۰۱ به ازای هرسهم ۳۳۶۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۷۸% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، شاهد رشد ۷۵% درآمد عملیاتی بودیم که تاثیر بسیار زیادی برای جهش خارق العاده حاشیه سود عملیاتی و خالص داشت.

سه ماهه: سود خالص ۱۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶.۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۵۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۸۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۰۰۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۹۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۳۶۳ ریال

شرکت معادن منگنز ایران (کمنگنز) طی دوره ۹ ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۷۸۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به  دوره مشابه سال قبل، کاهش ۲% درآمد عملیاتی، افزایش ۴۲% هزینه ‌های فروش و افزایش ۸۹% هزینه ‌های مالی سبب کاهش ۱۲% حاشیه سود خالص و عملیاتی شد.

سه ماهه: سود خالص ۴۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۲۸ ریال

شش ماهه: سود خالص ۸۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۶۵ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۱۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۲۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۸۸ ریال

شرکت معادن بافق (کبافق) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۲۰۴۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵% افزایش پیدا کرده است.

در کنار رشد مقداری فروش و در نتیجه رشد ۵۶٪ درآمد عملیاتی، افزایش هزینه ‌های تولید و فروش سبب کاهش ۲% حاشیه سود خالص و عملیاتی شد.

سه ماهه: زیان خالص ۲.۶ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۲.۶ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۲۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۳۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۳۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۹۵۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۴۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۴۳ ریال

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (کنور) طی دوره ۹ ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۹۷۳ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۱۲۴۲ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹% کاهش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، کاهش ۱۳% درآمد عملیاتی و افزایش ۱۱۸% هزینه ‌های فروش سبب کاهش ۱۹% حاشیه سود خالص و ۱۷% حاشیه سود عملیاتی شد.

سه ماهه: سود خالص ۴۶۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۴۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۳۶۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۶۱۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۰۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۸۵ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۲۴۲ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۵۴ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۷۳ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۶۲۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم کاهش ۲۵% درآمد عملیاتی، کاهش هزینه ‌های فروش سبب افزایش ۱۷% حاشیه سود خالص و ۲۶% حاشیه سود عملیاتی شد.

سه ماهه: سود خالص ۴۰۵۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۱۶۷ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۶۲۲ ریالمنبع اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − شش =

نوشته های مشابه