دسته‌بندی نشده

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره گروه کاشی و سرامیک / کحافظ در صدر، کارام در قعر!اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌های سود و زیان شامل بخش‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌های شرکت و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان

  • پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
  • دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌های رقیب
  • هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
  • تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس می‌توان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورتهای مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامترهای تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت صنایع سرام آرا (کارام) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1779 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 353% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت افت 51% درآمد عملیاتی، افزایش سایرهزینه (11میلیارد تومان) و هزینه های فروش (57%)، حاشیه زیان خالص و عملیاتی آن به ترتیب 88% و 90% افزایش یافتند.

سه ماهه: زیان خالص 3.7 میلیارد تومان…. زیان عملیاتی 3.8 میلیارد تومان… زیان هر سهم 278 ریال

شش ماهه: زیان خالص 11 میلیارد تومان…. زیان عملیاتی 11 میلیارد تومان… زیان هر سهم 840 ریال

نه ماهه: زیان خالص 15 میلیارد تومان…. زیان عملیاتی 15 میلیارد تومان… زیان هر سهم 1129 ریال

سال مالی: زیان خالص 24 میلیارد تومان…. زیان عملیاتی 23 میلیارد تومان… زیان هر سهم 1779 ریال

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 1017 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 41% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (44%) و هزینه های فروش (46%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام 2% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 10 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 8.9 میلیارد تومان… سود هر سهم 208 ریال

شش ماهه: سود خالص 24 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 22 میلیارد تومان… سود هر سهم 480 ریال

نه ماهه: سود خالص 38 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 36 میلیارد تومان… سود هر سهم 761 ریال

سال مالی: سود خالص 50 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 52 میلیارد تومان… سود هر سهم 1017 ریال

شرکت تولیدی کاشی تکسرام (کترام) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم 1070 ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم 95 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 43% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (63%) و هزینه های فروش (43%)، حاشیه سود عملیاتی 8% کاهش داشته اما تغییری در حاشیه سود خالص شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص 21 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 28 میلیارد تومان… سود هر سهم 719 ریال

شش ماهه: سود خالص 40 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 48 میلیارد تومان… سود هر سهم 446 ریال

نه ماهه: سود خالص 60 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 69 میلیارد تومان… سود هر سهم 673 ریال

سال مالی: سود خالص 95 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 105 میلیارد تومان… سود هر سهم 1070 ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کاشی و سرامیک الوند (کلوند) طی دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 به ازای هرسهم 5009 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 81% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 47% درآمد عملیاتی در کنار افزایش هزینه های تولید (46%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 5% و 1% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 39 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 49 میلیارد تومان… سود هر سهم 992 ریال

شش ماهه: سود خالص 93 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 115 میلیارد تومان… سود هر سهم 2349 ریال

نه ماهه: سود خالص 160 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 185 میلیارد تومان… سود هر سهم 4021 ریال

سال مالی: سود خالص 200 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 223 میلیارد تومان… سود هر سهم 5009 ریال

شرکت کاشی پارس (کپارس) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 864 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 62% درآمد عملیاتی درکنار افزایش هزینه های تولید (70%)، حاشیه سود خالص 1 درصد افزایش یافت اما حاشیه سود عملیاتی آن 4 درصد دچار افت شد.

سه ماهه: سود خالص 34 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 39 میلیارد تومان… سود هر سهم 209 ریال

شش ماهه: سود خالص 94 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 93 میلیارد تومان… سود هر سهم 578 ریال

نه ماهه: سود خالص 141 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 133 میلیارد تومان… سود هر سهم 864 ریال

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 4601 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد 43% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (50%) و هزینه های فروش (110%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 3% و 4% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 58 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 56 میلیارد تومان… سود هر سهم 1101 ریال

شش ماهه: سود خالص 141 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 135 میلیارد تومان… سود هر سهم 2666 ریال

نه ماهه: سود خالص 243 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 240 میلیارد تومان… سود هر سهم 4601 ریال

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) طی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هرسهم 612 ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 227% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد 174% درآمد عملیاتی در کنار افزایش هزینه های تولید (149%) و هزینه های فروش (398%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب 6% و 3% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص 66 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 73 میلیارد تومان… سود هر سهم 129 ریال

شش ماهه: سود خالص 207 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 216 میلیارد تومان… سود هر سهم 403 ریال

نه ماهه: سود خالص 314 میلیارد تومان…. سود عملیاتی 339 میلیارد تومان… سود هر سهم 612 ریال

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه