انرژی

۲۵ کیلومتر از تونل انرژی در مشهد اجرا شده استبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی اظهار کرد: مشهد، دومین شهر کشور است که تونل انرژی را ایجاد کرده است و شرکت برق منطقه‌ای خراسان هم از ۲۰ سال قبل نخستین شرکتی بوده که تونل انرژی را به وجود آورده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان هزینه ایجاد هر کیلومتر از تونل انرژی را بیش از ۳۵ میلیارد تومان ذکر و بیان کرد: شرکت برق منطقه‌ای خراسان برای رفاه مردم، به جای قرار دادن کابل‌های دفنی، تونل انرژی را اجرا می‌کند که هم اکنون بین خطوط سه و یک قطار شهری مشهد قرار گرفته است.

وی گفت: این شرکت، نخستین شرکتی بوده که پست ۴۰۰ کیلوولت برق را داخل شهر مشهد ایجاد کرده که این پست برق از فناوری خاصی برخوردار است و هم اکنون خط هوایی آن ۹۰ درصد پیشرفت دارد و هزینه تمام شده ایجاد این پست به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان افزود: اجرای طرح‌های مزبور کمک می‌کند که ناترازی در صنعت برق کاهش یابد و بتوان با مصرف بهینه و مدیریت مطلوب برق در کنار افزایش ظرفیت در انتقال توزیع و فوق توزیع برق، اعمال محدودیت برای مصارف برق را از بین برد.

وی بیان کرد: از ۲ سال قبل جمع آوری برخی از پستهای برق قدیمی از جمله پست برق ۶۳ کیلوولت بهار در مشهد آغاز شده و جای خود را به پست پیشرفته‌ای داده است همچنین پست ۶۳ کیلوولت حامل در خیابان شهید صادقی مشهد نیز تا پایان امسال به پست برق ۱۳۲ کیلوولت تبدیل می‌شود.

محمودی در ادامه گفت: هم اینک شرکت برق منطقه‌ای خراسان در بخشهای انتقال و فوق توزیع در مشهد و حومه آن بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح در دست اجرا دارد که یکی از آنها پست ۴۰۰ کیلوولت امام رضا (ع) است که از نظر فناوری در کشور کم نظیر است.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه