کشاورزی و دامپروری

۴۷ درصد از اراضی شالیزاری شفت وجین شده استمحمد رضا یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شفت دارای ۱۴۳۳۶ هکتار اراضی شالیزاری است که از این میزان بیش از ۹۹ درصد معادل ۱۴۲۲۲ هکتار نشاء شده است.

وی از وجین بیش از ۴۷ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان خبر داد و افزود: امسال با کم آبی مواجه هستیم لذا کشاورزان در مرحله دوم آبگذاری حتماً از کود پتاسه استفاده کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شفت استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه را موجب مقاومت گیاهچه برنج در مقابل تنش خشکی عنوان کرد و ادامه داد: همچنین با استفاده از این کودها گیاه در مقابل آفات و بیماری‌های برنج به ویژه کرم ساقه خوار مقاوم می‌شود.

یوسف نژاد با اشاره به روند مطلوب رعایت تقویم زراعی از سوی کشاورزان شفتی اضافه کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در فصل کشاورزی از کشاورزان می‌خواهیم همچنان مطابق قبل تقویم زراعی را رعایت کنند.

وی با اشاره به استقبال شالیکاران شهرستان از نشاء مکانیزه برنج در سال جاری تصریح کرد: سال گذشته ۷۰ درصد اراضی به روش مکانیزه کشت شد، اما امسال تاکنون حدود ۸۰ درصد به صورت مکانیزه بوده است.

وی مزایای کشت مکانیزه را افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه تولید، و تسریع در عملیات زراعی عنوان کرد و افزود: نشاء مکانیزه شالیزارها به ارتقای کیفی محصول کمک می‌کند.

گفتنی است، شهرستان شفت با دو بخش مرکزی و احمدسرگوراب، چهار دهستان جیرده، ملاسرا، چوبر، نصیرمحله و ۱۰۲ روستا در ۱۵ کیلومتری غرب استان گیلان واقع شده است که سالانه ۴۵ هزار تن برنج سفید توسط شالیکاران این شهرستان تولید می‌شود.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع :مهر

نوشته های مشابه