انرژی

۴ درصد مرفهین جامعه یارانه سوخت هواپیما را دریافت می‌کنندپرویز محمدنژاد قاضی محله عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره میزان منطقی بودن اعضای سوخت یارانه‌ای به هواپیماها گفت: متأسفانه در توزیع امکانات و دارایی‌های دولت در کشور به خوبی عمل نکردیم و عدالت محوری را در توزیع یارانه‌ها عملیاتی نکرده‌ایم.

وی در ادامه بیان کرد: این بی عدالتی فقط در حوزه اعطای یارانه سوخت هواپیما نیست و ما شاهد این بی عدالتی در حوزه برق و گاز و سایر انرژی‌ها هم هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با طرح این سوال که به نظرتان چند درصد از مردم از این یارانه‌های پنهان استفاده می‌کنند؟ افزود: به عنوان مثال در حوزه برق ۲۰ درصد از مشترکین ۸۰ درصد منابع برق را استفاده می‌کنند که این نشان دهنده این است که اقشار مرفه از این یارانه پنهان استفاده می‌کند، شرایط در تخصیص یارانه سوخت به هواپیما هم همین است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اعطای یارانه پنهان برای سوخت هواپیماها یک نوع بی عدالتی است که در کل کشور با آن مواجه هستیم و برای حل آنها نیاز به قانون داریم. قانون باید پای کار بیاید و دولت را مکلف کند که استفاده بهینه و درست از این انرژی را داشته باشد.

این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه با تخصیص یارانه انرژی به سوخت هواپیماها منابع ارزی ما در کشور در حال خروج است خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد دلار از منابع ارزی ما در سال‌های گذشته توسط مردم صرف خرید ملک و زمین در کشورهای همسایه شده است این هم خودش به نوعی خروج ارز از کشور است.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: ما سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به سوخت هواپیماها می‌دهیم که در واقع این یارانه را به اقشار مرفه جامعه اعطا کردیم. بر اساس آمار ۷۵ درصد مردم کشور ما الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و ۲۰ و ۲۵ درصد مردم هستند که از این انرژی و یارانه‌های پنهان استفاده می‌کند، شرایط برای اعطای یارانه به هواپیما هم همین است و چهار درصد از مرفهین جامعه از این یارانه پنهان استفاده می‌کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: چرا باید این یارانه را به سوخت هواپیما بدهیم که در واقع به جیب اقشار مرفه جامعه واریز شود. عمدتاً این افراد برای ایجاد درآمد برای کشور سفر نمی‌کند بلکه برای مسائل تفریحی و کسب درآمد برای خودشان است که از پرواز استفاده می‌کنند ولی یارانه پنهان به جیب آنها واریز می‌شود، حذف این یارانه سوخت هواپیماها نیاز به قانون ندارد بلکه نیاز به دستورالعمل و آئین نامه دولت دارد.

این خبر را در تهران اقتصادی دنبال کنید

منبع مهر

نوشته های مشابه